20 majaArchiwum Historia Polski Kalendarium Newsy 

20 maja (20.05) – dzień z Historio

  • 20 maja dzień z Historio

Kalendarium historii Polski (20 maja)

czyli, podsumowanie najważniejszych wydarzeń historycznych które miały miejsce w przeszłości.

20 maja (20.05) – dzień z Historio. Kalendarium historyczne Polski.
Kalendarium dziejów Polski, 20 maj.

20 maj 1184


Najazd licznych duńskich wojsk na wybrzeże królestwa Polskiego.

Duńczycy zaskoczyli nieprzygotowane oddziały nadbałtyckie przez co udało im się doszczętnie zniszczyć flotę zachodniopomorską. Oddziały nieprzyjaciela zdobyły także największy wtedy port nad Bałtykiem położony na wyspie w ujściu Odry do Bałtyku, Wolin.

Po udanym ataku wojska Duńskie ogarnięte furią spustoszyli całkowicie wybrzeże królestwa. Konsekwencją tej porażki było uznanie przez księcia Bogusława I zwierzchnictwa i panowania króla duńskiego Kanuta V. Na ziemiach zajętych przez wojska Danii znajdowało się biskupstwo w Kamieniu które wraz z całą okoliczną ludnością musiało bezradnie podporządkować się agresorom, przeszło pod wpływy duńskie.

20 maj 1350

Trwały trudne czasy wojen toczonych przeciw Królestwu Polskiemu. Król Kazimierz III Wielki dowodził osobiście wojskami skoncentrowanymi na wschodnich granicach królestwa. Podczas prowadzenia wojny z pogańskim wtedy krajem Litwą, utracone zostały ziemie Rusi halicko-wołyńskiej które król Kazimierz otrzymał w spadku po bezpotomnej śmierci księcia Ruskiego. 20 maja 1350 pomiędzy wojskami Polski i Litwy stoczona została krwawa bitwa pod Żukowem. W trakcie walk król Kazimierz Wielki ze swoją armią rozgromił agresywne wojska nieprzyjaciela dzięki czemu Ruś halicka i pobliskie ziemie ponownie wróciły pod jego władanie w granice Królestwa Polskiego.

20 maj 1573

Sejm Elekcyjny w Kamionku niedaleko Warszawy uchwalił statut znany dziś jako, Artykuły Henrykowskie.

20 maj 1704

Zawiązana została Konfederacja Sandomierska.

20 maj 1792

Warszawa, otwarty i poświęcony został Cmentarz Powązkowski.

20 maj 1794

W Mikołowie doszło do największego pożaru tego miasta w całej jego historii, spłonęło większość budynków pożoga była ogromna.

20 maj 1809

W trakcie wojny polsko-austriackiej tego dnia oddziały wojska polskiego zdobyły bardzo dobrze umocnioną twierdzę Zamość.

20 maj 1862

W Warszawie zostało założone Muzeum Narodowe.

20 maj 1912

W Warszawie poświęcony został sobór Świętego Aleksandra Newskiego.

20 maj 1913

Oficjalne uroczystości otwarcia Hali Stulecia we Wrocławiu.

20 maj 1922

We Lwowie założony został oddział naukowy znany jako Instytut Chemii Przemysłowej.

20 maj 1935

Uniwersytet Warszawski otrzymał honorowy patronat, od tego dnia placówka nosiła nazwę Uniwersytet Warszawski imienia Józefa Piłsudskiego.

20 maj 1939

W Kałdowie pod Malborkiem polski posterunek celny został zaatakowany przez niemieckich bojówkarzy

20 maj 1940

Oświęcim, do obozu Auschwitz przywieziono pierwszy transport więźniów

20 maj 1941

Niemieckie władze wydały zezwolenie na otwarcie trzech Synagog, Bożnic Żydowskich w Warszawie. Wydarzenie mało znane ale pozwalające myśleć że pogłoski mówiące o sojuszu z Hitlerem i autonomii Żydowskiej w Polsce do roku 1942 są prawdziwe.

20 maj 1942

Za zabicie 3 niemieckich żołnierzy Niemcy przeprowadzili nieludzką akcję odwetową wymierzoną w cywilów mieszkających w Święcianach oraz ludność mieszkającą w okolicach Wileńszczyzny. Podczas tej akcji rozstrzelano około 400 Polaków.

20 maj 1943

Nieopodal Celestynowa oddział znany jako Szare Szeregi przeprowadził zakończoną sukcesem akcję odbicia więźniów transportowanych do obozu Auschwitz w Oświęcimiu

20 maj 1944

Patrole Armii Krajowej natknęły się nad rzeką Bug na niewybuchy niemieckich rakiet V-2

20 maj 1945

Stargard Szczeciński - to tutaj uruchomiony pierwszą powojenną placówkę kulturalną na Pomorzu Zachodnim był nią Stargardzki Dom Kultury Kolejarza

zobacz też:

Leave a Comment