26 maja.Archiwum Historia Polski Kalendarium Newsy 

26 maja dzień z kalendarium – Historia Polski

26 maja

Kalendarium historii Polski (26 maja)

podsumowanie najważniejszych wydarzeń historycznych które miały miejsce w przeszłości.

26 maja.

26 maj 1331

Ten dzień uważany jest za początek parlamentaryzmu w Polsce. Wydarzeniem które zapoczątkowało nowy dyskurs był ogólnopolski wiec w Chęcinach. Wiec został zwołany przez ówczesnego króla Polski Władysława Łokietka.

26 maj 1569

W granice królestwa Polskiego został przyłączony Wołyń wraz z przyległymi ziemiami.

26 maj 1584

Kanclerz Wielki Koronny Jan Zamoyski wydał rozkaz uwięzienia rotmistrza królewskiego, hetmana kozackiego kalwinistę Samuela Zborowskiego który otrzymał wyrok skazujący poprzez ścięcie. Skazany ścięty został na dziedzińcu Zamku na Wawelu w Krakowie.

26 maj 1648

Powstanie Chmielnickiego, porażka wojsk polskich w Kozakami w bitwie pod Korsuniem.

26 maj 1703

Wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Torunia. Trwała III wojna północna pomiędzy największą armią szwedzką w dziejach a broniącymi swych ziem Polakami.

26 maj 1714

Po raz drugi lokowany został Ostrów Wielkopolski.

26 maj 1792

Trwała wojna polsko-rosyjska. Oddziały wojsk litewskich poniosły klęskę w Bitwie pod Opsą.

26 maj 1812

Nastąpiło dobrowolne przekazanie pełni władzy jaką miał Fryderyk August I na rzecz Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego.

26 maj 1831

Trwało powstanie listopadowe. Oddziały powstańców poniosły porażkę w potyczce dziś znanej jako bitwa pod Ostrołęką.

26 maj 1863

Trwało powstanie styczniowe. Oddziały powstańców zwyciężyły oddział wroga w bitwie pod Salichą.

26 maj 2006

W Warszawie podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, papież Benedykt XVI odprawił Mszę Świętą na placu marszałka Józefa Piłsudskiego./span>

zobacz też:

Leave a Comment