Pałac w Siemianicach w WielkopolsceBohaterowie i dowódcy Historia miejscowości Newsy Wielcy Wielcy Polacy 

Generał Piotr Szembek

generał Piotr Szembek

Urodził się zimą 14 grudnia w trudnych dla kraju czasach w roku 1788 w Warszawie. Późniejszy generał Piotr Szembek zmarł 21 czerwca 1866 w dobrach które były jego własnością. Na południu dzisiejszej wielkopolski hrabia oraz generał Wojska Polskiego miał ponadto wioski które graniczyły z jego siedzibą rodową. Hrabia za siedzibę obrał Siemianice do dziś znajduje się tu niezwykły pałac rodziny Szembeków. Piotr Szembek przyszedł na świat w stolicy, wywodził się rodziców którymi byli, Józef Ignacy i Kunegunda (z Walewskich).

Pałac w Siemianicach w Wielkopolsce

Ojczyznę kochał jak matkę

Kształcił się w Akademii Wojskowej w Berlinie. Od 1807 służył w wojskach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Był kapitanem armii Księstwa Warszawskiego. Uczestniczył w inwazji na Rosję w 1812 roku. W 1813 roku w Gdańsku ożenił się z Fryderyką Becu de Tavernier. Ich synem był hrabia Aleksander Szembek. W okresie od 24 maja 1829 roku do 24 stycznia 1831 roku dowodził 3 Brygadą 1 Dywizji Piechoty w Sochaczewie.

W powstaniu listopadowym (1830-1831) gubernator wojskowy Warszawy od 4 grudnia do 16 grudnia 1830, członek Rady Wojennej. Generał i dowódca 4 Dywizji Piechoty. Brał udział w bitwach pod Wawrem i Olszynką Grochowską. Generał Wojska Polskiego znany był w swojej okolicy gdy kto o pomoc nie miał kogo prosić wszyscy powtarzali: „Ufaj Szembekowi. Szembek nie zdradzi”.

Jednym z jego adiutantów był Franciszek Kacper Fornalski. Na skutek konfliktu z naczelnym wodzem gen. Janem Skrzyneckim został zdymisjonowany. Kontynuował jednak karierę wojskową jako ochotnik w korpusie Juliana Sierawskiego, a po dymisji Skrzyneckiego został przywrócony do służby w stopniu generała dywizji. Po zakończeniu powstania osiadł w swych dobrach Siemianice koło Kępna w Wielkopolsce.W 1835 roku został skazany przez władze rosyjskie na konfiskatę dóbr za udział w powstaniu listopadowym Był członkiem loży wolnomularskiej Français et Polonais.

Do końca za ojczyznę

Od nazwiska generała wziął swoją nazwę plac Szembeka w Warszawie, przy którym wznosi się kościół parafialny Najczystszego Serca Maryi oraz centrum handlowe i Bazar Szembeka na Grochowie. Niedaleko placu Szembeka, na ul. Boremlowskiej 6 znajduje się Gimnazjum im. gen. Piotra Szembeka. W okresie zaboru ziem polskich przez Rosjan pamiątki po Piotrze Szembeku przechowywano w pałacu w Czarnominie na Podolu. W latach 1996–1999 imię generała Piotra Szembeka nosiła 4 Brygada Zmechanizowana w Gorzowie Wielkopolskim.

zobacz też: