Historia miejscowości Historia Polski Historio Newsy Wielkopolskie 

Historia Domasłowa

Historia Domasłowa – ciekawostki

Wieś w wieku XIV. zwana Domaszulawo, potem Domasław by historia Domasłowa pisana jest do dziś. W XV wieku właścicielem majątku wiejskiego został pan Domasołowski. Od około połowy XVI w. aż do roku 1676 Domasłów był własnością rodu Trzcińskich. Trzcińscy podjęli decyzję o sprzedaniu dóbr Domasłowskich. Nowym właścicielem ziemi i wsi został odkupując od Trzcińskich, nieznany do tej pory bliżej im, Pozer. Własnością Pozerów był Domasłów do roku 1842, w którym potomek Pozera odsprzedał posiadłości za ogromną sumę aż 110300 talarów! Nowym właścicielem został więc ks. Karol Biron.

 piękna zabytkowa dzwonnica 

Odkrycia prehistorycznych grobów

W roku 1835 natrafiono przy kopaniu piasku na szkielet ludzki, przy którym był nóż. W roku 1836 wykopano w tym miejscu trzy kamienne gliną połączone ołtarze, na których był na 3 cale grubości węgiel drzewny. Na jednym palenisku był szkielet z zupełnie zdrowymi zębami. Przy głowie tegoż stała urna około 5 cali wysoka, pięknym rysunkiem ozdobiona. Robiona była bez pomocy koła garncarskiego z gliny. Podobne dwie urny stały przy tułowiu tegoż szkieletu. W r. 1926 natrafiono przy kopaniu dołu na ziemniaki znowu na urnę z węglem i popiołem, która wskutek nieostrożności robotników została rozbita.

Dobra Domasłowa

  • Domasłów otaczają dwa potoki: Czarna i Biała Widawa.
  • Szosę Domasłów – Perzów zbudowano w roku 1899. 
  • Szosę Syców – Trębaczów, przechodzącą przez Domasłów, w roku 1889

Historia Domasłowa – parafia i szkolnictwo

Pierwszą szkołę wybudowano w roku 1787 z drewna i gliny i pokryto ją słomą. W roku 1836 zbudowano szkołę murowaną, która po różnych przeróbkach do dziś stoi. Do roku 1920 była szkoła ewangelicką, od roku 1920 zaś katolicką. W miejscu jest kościół katolicki, który był parafialnym od wieku XIV. do XVIII pod nazwą św. Stanisława. W czasie reformacji z końcem XVI wieku kościołem zawładnęli protestanci, którzy w r. 1654 zmuszeni zostali kościół katolikom oddać. W początkach wieku XVIII zbudowano nowy kościół pod nazwą św. Idziego.

Ostatnim proboszczem w Domasłowie był do roku 1758 ks. Cauza. Po nim sprawy duszpasterskie w Domasłowie załatwiał proboszcz z Trębaczowa, potem z Turków. W roku 1829 Domasłów przyłączono do parafii Turkowskiej, do której należał do stycznia 1929 roku, w którym J. E. Ks. Kardynał-Prymas Hlond utworzył w Domasłowie samodzielną parafię. W której skład weszły także Miechów i Koza Wielka. W roku 1820 wymurowano nowy kościół pokryty gontem. Ten kościół stał niecałe 100 lat, bo w r. 1916 wskutek uderzenia pioruna spalił się z wszystkim, co w nim było. Resztki dzwonów pozbierano i przelano na jeden dzwon który zawieszony został w nowo wybudowanym w r. 1923 kościele. Materiału budulcowego na nowy kościół dostarczył patron książę Biron.

Dworek w Domasłowie

Dwór posiadał w 1928 roku 458 ha ziemi uprawnej, 160 ha łąk, 45 ha nieużytków. Dzierżawcą był p. Kazimierz Sroka. Nadmienić wypada, że Domasłów był zawsze czysto polską wsią, o czym świadczy np. zeznanie nauczyciela, który, obejmując w roku 1830 posadę w Domasłowie, uskarżał się, że miał wielkie trudności do zwalczania, bo ludność i dzieci nie znały wcale języka niemieckiego.

w temacie więcej:
- Domasłów - wikipedia
- Parafia w Domasłowie św. Idziego Opata - diecezja kaliska
- polska niezwykła - atrakcje turystyczne 
Domasłów - słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych państw słowiańskich  
- fotopolska - kościół w Domasłowie

zobacz też:

One Thought to “Historia Domasłowa”

  1. […] okolica jest uwolniona od starodawnego wroga ludzkości! Smoka… Dla tej przyczyny mieszkańcy Domasłowa jeedną ze swych parceli Szczęściem […]

Leave a Comment