Historia KępnaHistoria miejscowości Newsy Wielkopolskie Zabytki i miejsca 

Historia Kępna

historia Kępna

Kępno znajduje się na południu Wielkopolski w której administracyjnie jest stolicą gminy i powiatu najbardziej wysuniętych regionów na południe w województwie. Ziemie Kępna i przynależne administracyjnie do miasta znajdowały się w dziejach naszego kraju bardzo często przy południowej i zachodniej granicy kraju. Wielokrotnie też były napadane, rabowane, niszczone, grabione, palone. Historia Kępna pamięta za pewne wiele wieków trudnej przeszłości w której nieustannie trzeba było oddać życie nie zabierze temu miastu chwil wzniosłych, pięknych i niezapomnianych, jak w okresie rozbicia na dzielnice Polski kiedy to książę Pomorza i Wielkopolski złączyły swe ziemie próbując przywrócić Polskę. Przejdźmy do początku.

zanim Kępno było Kępnem...

Historia Kępna sięga bardzo dalekiej przeszłości i wiąże się to z czasami w których homo sapiens dopiero wg. stanu dzisiejszej wiedzy zaczął opanowywać stary kontynent. Potwierdzone badaniami odkrycia wskazują że starożytna ludność zaczęła podejmować się osadnictwa jeszcze przed narodzinami Chrystusa w poprzedniej erze. Ludzka działalność osadnicza w Kępnie sięga czasów tak zwanej epoki brązu. Prawdopodobnie tu jak w okolicznych wioskach zamieszkiwała osadę ludność kultury łużyckiej. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonych badań i wykopalisk archeologicznych. Najwięcej starych przedmiotów odkryto na terenie prasłowiańskiego cmentarzyska na Górce Wiatrakowej (obecnie Osiedle 700-lecia). Innym dowodem dawnego osadnictwa jest pradawne grodzisko, tzw. Kopiec. Znaleziono tu fragmenty naczyń oraz pozostałości drewnianych domów. Znaleziska pochodzą z okresu średniowiecza.

od początku historia Kępna

Pierwsza pisana informacja o Kępnie to dokument dotyczący spotkania jakie miało miejsce w dniu 15 lutego 1282 r. Doszło wówczas do zjazdu dwóch książąt, w czasie którego książę pomorski Mściwój II zapisał swoje ziemie jako darowiznę księciu wielkopolskiemu Przemysłowi II, późniejszemu królowi ziem Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia w czasach współczesnych u podnóża Kopca ustawiono pamiątkowy głaz. Historia Kępna jako grodu za pewne sięgają wcześniejszych wieków skoro najważniejsze osoby w królestwach ziem Polski. Bracia spotykając się w Kępnie by spisać jakże ważny dokument dla przyszłości kraju za pewne chcieli by wieść o tym dotarła szybko do wrogów. Kępno leżało wtedy na południowym zachodzie królestwa, przy granicy za którą zewsząd otaczał nas wróg.

Kępno było początkowo miastem królewskim. Własnością prywatną stało się w roku 1365, kiedy to król Kazimierz Wielki przekazał je w ręce Wierzbięty z Paniewic. Była to nagroda za pomoc udzieloną królowi w tłumieniu buntu Maćka Borkowica. Wraz z kolejnymi zmianami właścicieli Kępno stopniowo podupadało. Nowi przywódcy często pozwalali na napady grabieżców z sąsiednich krajów. Najazdy przeprowadzali też w tym czasie wieczni wrogowie, np. Tatarzy. Przyczyniło się to do rozwoju w sąsiedztwie osady Baranów którą zapoczątkował Wierzbięta. oraz licznymi walkami toczonymi w okolicy (np. najazd Tatarów). Kępno zaczęło tracić na znaczeniu, brakowało wtedy wodza który by zjednoczył ludność i sprowadził z północy pomoc armii królewskiej.

wzloty, upadki, odrodzenia

Kępno rozkwitło ponownie w XVII w. Na przełomie lat 1660/1661 znów otrzymało prawa miejskie. Wraz z nimi nadano także herb. W herbie Kępna na niebieskim tle widnieje biały łabędź stojący na zielonej kępie.Do 1793 Kępno leżało w województwie sieradzkim. W wyniku II rozbioru Polski znalazło się na obszarze zaboru pruskiego (od 1795 r. jako część departamentu kaliskiego Prus Południowych). W 1807 r. miasto weszło w skład departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego, by po kongresie wiedeńskim w 1815 r. powrócić w granice Prus. Panowanie pruskie, a od roku 1871 niemieckie, przyniosło oprócz zaostrzającej się polityki germanizacyjnej także dynamiczny rozwój gospodarczy, przestrzenny i architektoniczny. W II poł. XIX w. w mieście powstały liczne budynki użyteczności publicznej oraz nowoczesna infrastruktura techniczna.

Po I wojnie światowej Kępno wróciło w granice państwa polskiego 17 stycznia 1920, w wyniku powstania wielkopolskiego. Niemcy wkroczyli do Kępna 1 września 1939. Z relacji świadków wiadomo, że pierwszy samochód zwiadowczy wjechał na rynek około godziny 12.30. Parę minut później pojawiły się oddziały wojskowe. Okupanci zrabowali między innymi dzwony kościelne. Przyczynili się do zniszczenia kultury Żydowskiej. Która stanowiła przed wojną prawie 51% wszystkich mieszkańców miasta. Niemcy skrupulatnie wzięli się za polowanie na Żydów. Niestety wychodziło im to bardzo dobrze. Przeczesywali, domy, piwnice torturowali i straszyli zabiciem każdego kto ukrywa Żydów bądź wie gdzie się skrywają. Groźba uzbrojonego wroga, nieobliczalnego z nienawiścią i agresją wypisaną na twarzy poskutkowała. Historia Kępna zmieniła się diametralnie. Po wojnie społeczność Żydów w Kępnie nie stanowiła nawet 0,5% mieszkańców.

historia Kępna po okupacji

Trzeba wspomnieć że przed wojną świetnie czuli się w miejscu w którym kwitł handel, przywozili co się dało bo nie mieli problemów ze sprzedażą czegokolwiek. Wieści o dobrobycie regionu rozchodziły się szybko bo do synagogi zjeżdżali wierzący Żydzi z dalekich miejsc. Wielu z nich podróżując na północ lub z północy na południe zatrzymywało się na odpoczynek w Kępnie. Często jak już się zatrzymali to zostawali tu do końca ich kultury w regionie, a początku wojny. Dla Kępna stanowili jedyne źródło wielu potrzebnych produktów codziennego użytku. Znaczenie ich bytności tutaj było ogromne dlatego walnie przyczyniali się do rozwoju wielu gałęzi życia, najbardziej przemysłu, napływu ludzi przez. Wpłynęło to znacząco bo, okoliczna ludność miała możliwość wzbogacenia się jakie w tamtych czasów nie wiele małych miasteczek miało. Niestety już ich w Kępnie nie ma, a tak wiele im Kępno zawdzięcza.

zobacz też:

3 Thoughts to “Historia Kępna”

  1. […] w Kępnie powstała w latach 1815-16 zaprojektowana przez braci Schefflerów. Piękna synagoga stanęła na […]

  2. […] Bralin, Kępno, Baranów, Jankowy, Kuźnicę Skakawską ; do powiatu ostrzeszowskiego wchodzi pod Osinami , […]

  3. […] zabytek z gminy Kępno ostatniej na południu wielkopolski. Wspaniały zabytek niestety jak wiele innych zapomniany, […]

Leave a Comment