Historia miejscowości Historia Polski Historio Newsy Wielkopolskie Wojsko i konflikty 

Historia Turkowy

Historia Turkowy

Wioska w województwie wielkopolskim, powiat kępiński, gmina Perzów. Historia Turkowy datowana jest na 09.08.1245 roku. Z tego dnia pochodzi wzmianka zapisana w dokumentach kościoła katolickiego. Zapisano w nim informacje o tym że wieś Turkowy w XIII wieku była własnością biskupa wrocławskiego. Biskup Konrad w latach 1417-47 zastawił majątek Turkowy w zamian za fundusze na prowadzenie wojny z Husytami.

Wszystkie informacje wskazują na to że później wieś wykupiła kapituła. Świadczy o tym sytuacja z roku 1570, wtedy to dobra sycowskie wykupił Jerzy Braun przez co wszedł w konflikt z kapitułą o majętność wiejską. Nie znane są informacje jak spór został rozstrzygnięty. Prawdopodobnie J. Braun dogadał się z drugą stroną sporu. Świadczy o tym dokument wydany przez owego właściciela o jego władaniu nad wsią którą w dokumencie zapisał pod nazwą. Zapisano w dekrecie warunki na jakich miejscowi gospodarze co roku Braunowi opłacali “podatek”. Chłopi trudniący się rolnictwem posiadający gospodarstwo zobowiązani byli do wpłacania rocznych składek w wysokości: 64 talary, 64 kapłony, 13 kop, 3 mendle jajek oraz 86.5 sztuk przędziwa. Gospodarzy na tamten czas w wiosce było 25.

Z dawnego słownika

Historia Turkowy jak i szczegóły na temat nauczania i szkolnictwa treściwie i szczegółowo występują w wielu pisanych źródłach historycznych. Możemy o wiosce przeczytać w niektórych historycznych atlasach, słownikach królestwa Polskiego czy książce księdza który był miłośnikiem historii powiatu kępińskiego.

“Szkoła jest starą szkołą parafialną, a niejaki Tomasz Sternal urzędował w niej od r. 1648 jako nauczyciel i organista. Obecny budynek postawiono w 1909 r. Do szkoły należy jeszcze miejscowość osadnicza Brzezie.”

Znajduje się tu piękny kościół parafialny pod wezwaniem 10 000 Męczenników. Świątynia ta jest jedną z najstarszych tego typu budowli sakralnych na całym obszarze dawnego śląska. Kościół wybudowano w stylu potocznie nazywanego, wiejskiego baroku. Pierwsze informacje bezpośrednio o budynku kościoła powstały w dniu 1 marca 1373 roku. Proboszczem parafii był ksiądz Ulmanus. 

Rewolucje

Historia Turkowy w średniowieczu ściśle związana jest z wiarą, kulturą oraz tradycjami katolickimi jak i narodowymi. Dom Boży, Turkowska świątynia przechodziła przez ponad 600 lat gwałtowne i diametralne zmiany. Śmiało można powiedzieć że świątynia się nie zmieniła ale wewnątrz jak i wśród wiernych przybywających dokonała się nie mała rewolucja.

Rok 1560 nowa wiara zrzesza coraz większą część społeczeństwa w królestwie Polskim. Co spowodowało w Turkowach spadek znaczenia i siły wiary katolickiej, większość mieszkańców przeszła na nowy odłam wiary, luteranizm. Kościół wybudowany dla katolików w tymże roku przechodzi na własność luteranom którzy okrzyknęli go luterańską świątynią. Przez ponad pół wieku luteranie korzystali ze świątyni odprawiając obrzędy nowej wiary. Dopiero w roku 1616 społeczność katolicka odzyskała kościół by znów stał się domem Bożym dla wszystkich wiernych.

Konflikty

W roku 1742 ziemie Śląska zostały przejęte, zagrabione przez Fryderyka II. Proboszczowi parafialnemu znana była historia Turkowy i wyznania luterańskiego, przez co nie potrafił się pogodzić z bezprawną okupacją. Postanowił obudzić w mieszkańcach ducha Polskiego głosząc na kazaniach, czy organizując spotkania wygłaszał na ambonie jawny sprzeciw dla Fryderyka II. Gdy wieść doszła do najeźdźcy proboszcz został wtrącony do niewoli a także oficjalnie pozbawiony kościoła parafialnego wraz z funkcją proboszcza.

Historia Turkowy i katolickiego kościoła zapoczątkowana została wybudowaniem murowanego kościoła w 1822 roku. Niecały wiek po postawieniu świątyni w roku 1913 dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu księdza proboszcza Nowaka, rozbudowano kościół do dużo większych rozmiarów. Dodatkowo także został całkowicie odnowiony jak i postawiono w okół niego betonowy murek. i gruntownie odnowiono oraz otoczono

Ciekawostki

W kościele, w przedsionku powieszony na ścianie jest wielkich rozmiarów dzieło sztuki malarskiej, które uznawane jest za bardzo bardzo stare. Sam obraz nazwano scenę jaką przedstawia “Narodzenie Pana Jezusa”, dzieło zanim trafiło do Turkowy znajdowało się w innym kościele, nieistniejącej już świątyni w Miechowie. Wiele nieoficjalnych źródeł, łącznie ze starszyzną z Turkowy twierdzą że obraz ten namalował sam Wilmann uczeń Rubensa!

 

OSP Turkowy
Parafia Turkowy - diecezja Kaliska

zobacz też:

Leave a Comment