13 maj (13.05) – dzień z Historio

13 maj

Dzień 13.05 z Historio kalendarza. Wydarzenia historyczne Polski które odbyły się w przeszłości w dzień kalendarzowego roku. 13 maj - to wszystko miało miejsce w ten dzień przeszłości.

13.05

13 V 1350 r.

Król Polski Kazimierz III Wielki  w miejscowości Łowicz zawarł z królem Danii Waldemarem IV sojusz przeciwko zakonowi krzyżackiemu.

13 V 1433 r.

W trakcie prowadzenia wojen polsko-krzyżackich 13 maj 1433 roku znany jest z bitwy pod Trzebnicą.  Do bitwy stanął książe raciborski, Mikołaj V Karniowski który wygrał bitwę przeciwko wojskom księcia głogóweckiego Bolka V Husytę, miało to miejsce pod m. Trzebnica.

13 V 1498 r.

W czasie gdy Polacy toczyli wojnę polsko-turecką (1485-1503) w roku 1498 oddziały wojsk tureckich dotarły pod sam polski Lwów. Turcy bez skrupułów palili przedmieścia biorąc do niewoli (w tzw. jasyr) około 20 tysięcy mieszkańców Lwowa.

13 V 1657 r.

Wojska Szwedzkie w trakcie trwania "potopu" wspólnie z wojskami Siedmiogrodu zdobyły Brześć Litewski.

13 V 1779 r.

Wojna o sukcesję bawarską została zakończona zawarciem pokoju "cieszyńskiego".

13 V 1794 r.

Odbyła się tzw. Insurekcja kościuszkowska. Wojsko Naczelnika Siły Zbrojnej stacjonuje w warownym obozie w pobliżu miejscowości Połańc. Oddziały naczelnika Tadeusza Kościuszki odparły bardzo skutecznie zmasowany atak oddziałów rosyjskich dowodzonych przez generała majora Fiodora Denisowa.

13 V 1815 r.

W stolicy Polski Warszawie swoją działalność rozpoczęło literackie Towarzystwo Iksów.

13 V 1831 r.

Trwał wtedy Polski zryw do walki o wolność, nazwany on został przez historyków jako: powstanie listopadowe. 13 maj 1831 roku zapisał się w historii jako dzień krwawych starć zbrojnych. Bitwa pod Jędrzejowem zwycięska walka powstańców z zaborcom, niestety w drugiej potyczce powstańcy ponieśli porażkę w bitwie pod Połągą.

13 V 1863 r.

Trwały w tym czasie walki zbrojne podczas powstania styczniowego. Niestety tego dnia powstańcy ponieśli bardzo srogą klęskę w bitwie pod Kietlanką.

13 V 1934 r.

Rząd Janusza Jędrzejewicza upadł tego dnia.

 • król Bolesław Chrobry Bolesław Chrobry

  Bolesław Chrobry Bolesław Chrobry (967 – 1025 r.)  historia życia pierwszego króla Polski . Syn pierwszego władcy Mieszka oraz pierwszej […]

 • Bitwa pod Byczyną – 1588

  Bitwa pod Byczyną Bitwa pod Byczyną miała miejsce 24 stycznia 1588 roku. Zwycięstwem Rzeczypospolitej zakończone zostały walki pod miejscowością Byczyna […]

 • Dworek w Olszowie

  Dworek w Olszowie z XIX w. Posiadłość ziemska na której stoi piękny staropolski dworek w Olszowie była własnością pana Witolda Daszkiewicza. […]

 • 22 maja - historia Polski. Kalendarium 22 maja dzień z kalendarium – Historia Polski

  22 maja Kalendarium historii Polski (22 maja) podsumowanie najważniejszych wydarzeń historycznych które miały miejsce w przeszłości. 22 maj 1267 Poznańska diecezja […]

Dodaj komentarz