13 maj kalendariumArchiwum Historia Polski Kalendarium Newsy 

13 maj (13.05) – dzień z Historio

13 maj

Dzień 13.05 z Historio kalendarza. Wydarzenia historyczne Polski które odbyły się w przeszłości w dzień kalendarzowego roku. 13 maj - to wszystko miało miejsce w ten dzień przeszłości.

13.05

13 V 1350 r.

Król Polski Kazimierz III Wielki  w miejscowości Łowicz zawarł z królem Danii Waldemarem IV sojusz przeciwko zakonowi krzyżackiemu.

13 V 1433 r.

W trakcie prowadzenia wojen polsko-krzyżackich 13 maj 1433 roku znany jest z bitwy pod Trzebnicą.  Do bitwy stanął książe raciborski, Mikołaj V Karniowski który wygrał bitwę przeciwko wojskom księcia głogóweckiego Bolka V Husytę, miało to miejsce pod m. Trzebnica.

13 V 1498 r.

W czasie gdy Polacy toczyli wojnę polsko-turecką (1485-1503) w roku 1498 oddziały wojsk tureckich dotarły pod sam polski Lwów. Turcy bez skrupułów palili przedmieścia biorąc do niewoli (w tzw. jasyr) około 20 tysięcy mieszkańców Lwowa.

13 V 1657 r.

Wojska Szwedzkie w trakcie trwania "potopu" wspólnie z wojskami Siedmiogrodu zdobyły Brześć Litewski.

13 V 1779 r.

Wojna o sukcesję bawarską została zakończona zawarciem pokoju "cieszyńskiego".

13 V 1794 r.

Odbyła się tzw. Insurekcja kościuszkowska. Wojsko Naczelnika Siły Zbrojnej stacjonuje w warownym obozie w pobliżu miejscowości Połańc. Oddziały naczelnika Tadeusza Kościuszki odparły bardzo skutecznie zmasowany atak oddziałów rosyjskich dowodzonych przez generała majora Fiodora Denisowa.

13 V 1815 r.

W stolicy Polski Warszawie swoją działalność rozpoczęło literackie Towarzystwo Iksów.

13 V 1831 r.

Trwał wtedy Polski zryw do walki o wolność, nazwany on został przez historyków jako: powstanie listopadowe. 13 maj 1831 roku zapisał się w historii jako dzień krwawych starć zbrojnych. Bitwa pod Jędrzejowem zwycięska walka powstańców z zaborcom, niestety w drugiej potyczce powstańcy ponieśli porażkę w bitwie pod Połągą.

13 V 1863 r.

Trwały w tym czasie walki zbrojne podczas powstania styczniowego. Niestety tego dnia powstańcy ponieśli bardzo srogą klęskę w bitwie pod Kietlanką.

13 V 1934 r.

Rząd Janusza Jędrzejewicza upadł tego dnia.

zobacz też:

Leave a Comment