Gall Anonim

Gall Anonim

Gall Anonim  łac. Gallus Anonimus (XI  † 1116)  – pierwszy królewski kronikarz w historii Polski, w tajemniczych okolicznościach pojawił się na dworze królewskim panującego króla Bolesława Krzywoustego. 

Pamięć o nieznanym człowieku

Gall Anonim to wymyślony pseudonim artystyczny. Niektórzy spekulują że pierwszy dziejowy Polski literat uciekł. Spotkałem się z tą teorią wielokrotnie zakłada ona że kronikarz przybył z innego kraju. Do tego miał być uchodźcą skazanym i poszukiwanym przez władzę z jego ojczyzny. Mało tego plotki stały się mitami. Najbardziej przemyślane i w jakimś stopniu realne są spekulacje o grzechach za które został skazany na najgorszy wyrok, karę śmierci. Teoria prawdopodobna tylko z tego względu że odpowiada na pytanie dlaczego ukrywał swoje prawdziwe pochodzenie. To jedna z całego arsenału możliwych powodów którymi mógł się kierować nieznany nikomu człowiek o którym pamięć w Polsce przetrwa wiecznie. Jest autorem pierwszej w dziejach Kroniki polskiej nad którą pracował mniej więcej w latach 1113 – 1116.

Kronika nigdy nie została  dokończona, pracę nad archiwum o życiu królewskim przerwał prawdopodobnie pogarszający się stan zdrowia literaty. Najstarszy aktualnie istniejący odpis kroniki datuje się na XIV wiek, przechowywany on jest w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Pierwsze wydanie polskiej kroniki

Pierwsza drukowana edycja kroniki zatytułowanej “zapisana Historia Polski” została wydana w 1749 roku przez znanego wydawcę Gotfryda Lengnicha. Właściciel drukarni, sam przygotował materiały na podstawie rękopisów Heilsberskiego do którego dołączone były notatki przygotowane przez Kromera. Anonimowy autor, Gall Anonim to najbardziej tajemnicza postać w dziejach Polski. Znany najbardziej i przez większość ze swoich dzieł, z których największe znaczenie miała kronika Polska w której Gotfryd autora zapisał pod imieniem Marcin Gall. Lengnich bardzo był zafascynowany i zmotywowany by znaleźć jakiekolwiek informacje o kronikarzu dzięki któremu otrzymał równie wielką pamięć w Polsce. Udało mu się skojarzyć Galla z postacią która wymieniona jest w Rocznikach Jana Długosza jako Martinus Gallicus.

Fakty

Wszystkie informacje o najemnym kronikarzu pochodzą z co najmniej 300-400 lat po jego śmierci. Imię Gall Anonim również zostało wymyślone przez późniejszych średniowiecznych intelektualistów literackich. Wiarygodnych informacji o tej postaci nie ma praktycznie wcale. Cała wiedza którą należy uznać za prawdziwe fakty z nim związane to ta którą sam zdołał zapisać u boku króla Polski.

Podczas pisania tego artykułu wpadł mi argument który przeczy tezie jakoby to pierwszy Polski dziejowy kronikarz miał być uchodźcą z innego kraju uciekającym przed ręką władzy. Był to początek drugiego tysiąclecia nie wiele osób miało możliwość nauki czytania czy też pisania, on pierwszy zapisywał codzienność na dworze królewskim w Krakowie. Gdyby nie pochodził z Polski to czy tak szybko poradziłby sobie z naszym językiem mając na uwadze to że na prawdę nie wielki odsetek społeczeństwa dawnych Polaków potrafiło czytać a co dopiero posługiwać się pismem. Większość jednak źródeł a właściwie wszystkie mi znane uznają o jako obcokrajowca… 

  • Stefan Batory Stefan Batory – najważniejsze informacje

  Stefan Batory – życiorys Stefan Batory książę Siedmiogrodu, król polski i wielki książę litewski w latach 1576-86. Pochodził ze starego […]

 • Pałac w Mroczeniu Pałac w Mroczeniu

  Pałac w Mroczeniu Pałac w Mroczeniu INFORMACJE NAZWA – zespół pałacowo-parkowy – pałac w Mroczeniu F. Wężyk WŁAŚCICIEL WYBUDOWANY PRZEZ […]

 • Wincenty Niemojowski Wincenty Niemojowski herbu Wierusz

  Wincenty Niemojowski herbu Wierusz Urodził się 5 kwietnia 1784 w Słupi, zmarł 1834 w Moskwie. Wincenty Niemojowski z życia był […]

 • Legenda o smoku w wielkopolsce

  Opowieść z południowych kresów wielkopolski Jest pewna legenda o smoku który nadał nazwy kilku miejscowością a więc, Bardzo dawno temu, przed […]