Król Kazimierz Wielki

Król Kazimierz Wielki  cz.2

Król Kazimierz Wielki (1310-1370) najmłodszy syn Władysława Łokietka koronowany w Krakowie jego królewska mość. ostatni monarcha rodu piastów – król Kazimierz. 

 

Król Kazimierz po koronacji

Władysław Łokietek zmarł w 1333 roku zostawiając najmłodszego potomka samego przed trudami jakimi jest opieka nad narodem i krajem. Kazimierz ukoronowany został na władcę Polski w katedrze na Wawelu w dniu 25 kwietnia 1333 roku. Nowy władca miał świadomość trudnej sytuacji w jakiej znajdowało się królestwo w momencie gdy obejmował tron. Naród wewnętrznie toczył między sobą spory, nie wiele było wtedy zadowolonych w pełni obywateli.

Sytuacja Polski w relacjach z sąsiadującymi państwami również nie była najlepsza. Krzyżacy którzy najeżdżali często na większe miasta i majątki ziemskie, mieli też plany zagrabienia Polski i utworzenia państwa kościelnego w centrum Europy. Od południa narastał konflikt królestwem Czech trwający od wieków. 

Pierwszymi jego dążeniami tuż po objęciu tronu była poprawa relacji z sąsiednimi narodami. Król zabierając się za relacje z sąsiadami zaimponował swoim wielu doradcom których wziął bo sam nie wiele był czasu uczony przeciwnie niż jego starszy brat. Opierając się na opiniach i wypowiedziach swoich doradców czynił starania ku złagodzenia dawnych sporów. Robił wszystko by doprowadzić do pojednania i pokoju z sąsiadami, zwiększając przy tym bezpieczeństwo całej Polski. 

Rządy Kazimierza – działania (1335-39)

W roku 1335 odbył się I zjazd w Wyszehradzie. Negocjacje doprowadziły do podpisania rozejmu pokojowego między władcą Polski i Czech. Na mocy której król Kazimierz ma zrzec się i uznać odbite ziemie Śląska i Mazowsza przez Czechów – Polakom za własność czeskiego państwa. J. Luksemburski w zamian udziela gwarancji rezygnacji z korony Królestwa Polskiego. W tym samym roku Kazimierz zwraca słowo królowi Czech co do ziem Mazowsza.

W maju 1339 roku umiera pierwsza żona króla Kazimierza, Aldona. Kolejne pertraktacje pokojowe z Czechami odbyły się w tym samym miejscu w czerwcu ’39. Podczas tego zjazdu król Kazimierz zrzeka się praw do ziemi śląska które są pod wasalstwem Jana Luksemburskiego. Ziemie Śląska i Mazowsza miały bowiem duże znaczenie dla obu krajów.

Jeszcze tego samego roku doszło do ważnego wydarzenia. Odbył się sąd papieski w Warszawie który orzekł, zwrócenie przez Krzyżaków ziem Pomorza oraz ziemi Chełmińskiej Polsce. Krzyżacy nie uznali postanowień wydanych przez sąd i nie zamierzali oddawać dobrowolnie ziem zagrabionych Polsce. Papież orzekł zawieszenie wykonania wyroku za zastosowanie się do wydanych orzeczeń sądu. Przypuszcza się że papież dostał ultimatum od zakonu rycerzy krzyża, który oczekiwał że papież nie podejmie więcej działań egzekucyjnych nałożonych przez sąd, w innym wypadku zakon przestanie oddawać datki na kościół (które były gigantyczne).

 

 • Pałac w Słupi (p. Kępnem)

  Pałac w Słupi Adama Szembeka 1878 r. Kolejny zabytek z gminy Kępno ostatniej na południu wielkopolski. Wspaniały zabytek niestety jak […]

 • Historia Turkowy

  Historia Turkowy Wioska w województwie wielkopolskim, powiat kępiński, gmina Perzów. Historia Turkowy datowana jest na 09.08.1245 roku. Z tego dnia […]

 • Kościół w Olszowie

  Kościół w Olszowie   Kościół w Olszowie jest zabytkiem sakralnym architektury drewnianej. Data w której powstała pierwsza świątynia nie jest dokładnie znana. […]

 • Baszta w Bolesławcu

  Baszta w Bolesławcu ruiny zamku Zamek kasztelański, obronny króla Kazimierza Wielkiego z wieża obserwacyjną. Baszta w Bolesławcu wraz z ruinami mieści […]