Jan Nepomucen NiemojowskiBohaterowie i dowódcy Historio Newsy Wielcy Polacy 

Jan Nepomucen Niemojowski

Jan Nepomucen Niemojowski herbu Wierusz, urodzony 4 maja 1803 w Śliwnikach koło Kalisza, zmarł 8 kwietnia 1873 . Był Polskim działaczem narodowościowy, kaliszaninem, bratankiem Bonawentury i Wincentego Niemojowskich.

Jan Nepomucen Niemojowski był synem Makarego Niemojowskiego i Ewy z Pruskich. W 1822 ukończył Szkołę Wojewódzką Kaliską, a następnie studiował w Berlinie prawo. Działał wówczas w akademickim stowarzyszeniu „Polonia”. Ze względu na służbę wojskową i konieczność zajęcia się majątkiem po zgonie ojca przerwał studia i osiadł w Śliwnikach. Związał się tam z tzw. partią kaliską, którą kierowali jego stryjowie Wincenty i Bonawentura. Aresztowany w Kaliszu w 1827 i jako pruski poddany został relegowany do Poznańskiego. Walczył w powstaniu listopadowym w pułku jazdy kaliskiej w stopniu szeregowego, a później w korpusie generała Różyckiego.

Jan Nepomucen Niemojowski

Awansował na porucznika i został odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari. Aresztowany po powrocie do Wielkopolski i zdegradowany oraz skazany na śmierć. Otrzymał ułaskawienie, ale był w Grudziądzu przez rok więziony. Po zwolnieniu zajął się pracą organiczną. Brał udział w działalności Kasyna Gostyńskiego. Celem nawiązania bezpośrednich kontaktów z Centralizacją Towarzystwa Demokratycznego Polskiego udał się w 1844 do Paryża, gdzie spotkał się m.in. z Ludwikiem Mierosławskim oraz Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim.

odegrał duże znaczenie

Wstrzymał wybuch powstania w powiecie odolanowskim po dekonspiracji spisku 1846. Został deputatem do sejmu pruskiego w Berlinie w 1847, ale ze względu na trwające śledztwo w sprawie spisku powstańczego nie mógł w, nim wziąć udziału. Posłował do sejmu pruskiego w czasie Wiosny Ludów oraz we Wrocławiu organizował komitet polski. Odbył również podróż do Paryża. Aktywny członek Ligi Polskiej. Wystąpił z krytyką stosunku Ligi do chłopstwa, którą ogłosił później drukiem pt. Do bractwa Ligi Polskiej odolanowskiego powiatu... (Poznań 1849). Należał w południowej Wielkopolsce do twórców zjednoczenia towarzystw rolniczych. Udzielał się też w Ostrowie i okolicy w Towarzystwie Naukowej Pomocy. Będąc posłem na sejm prowincjonalny w Poznaniu domagał się w 1860 rozbudowy katolicko-polskich gimnazjów w Poznańskiem. Na cele narodowe nie szczędził pieniędzy, m.in. na szkołę batignolską i muzeum rapperswilskie.

W Śliwnikach wybudował neogotycki pałac z pięknym ogrodem, który stał się schronieniem dla weteranów powstania listopadowego. W 1863 urządził w, nim arsenał powstańczy. Organizował pomoc dla powstańców, zwłaszcza „czerwonych” i, dlatego musiał w 1864 uciekać do Belgii. Na emigracji napisał tom wspomnień jako cenne źródło do dziejów Wielkopolski w XIX w. Do kraju powrócił przed śmiercią, a zmarł 8 kwietnia 1873 w Śliwnikach. Wsparł budowę Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.

zobacz też:

Leave a Comment