Kazimierz WielkiHistoria Polski Newsy Wielcy Wielcy Polacy 

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki ur. 30.04.1310 r. w Kowalu zmarł 5 listopada w wieku 60 lat w Krakowie. Panował jako król w latach 1333-1370, pochowany został w kryptach w Krakowie w Bazylice archikatedralnej świętych Stanisława i Wacława na Wawelu. król Polski  ostatni monarcha z rodu Piastów, wielki budowniczy królestwa.

Powszechnie uważany za jednego z największych władców Polski w dziejach narodu. Natomiast niektórzy znawcy tematu uważają że nie zasługiwał na przydomek wielki i nadanie go akurat temu władcy to wielka kompromitacja i oszustwo. Uzasadniają to tym że stracił część ziem Polski które odziedziczył po ojcu. Kontrowersyjne słowa o królu spisane przez Jana Długosza mówią o tym, jakoby to nie miał zahamowań do kobiet które rzekomo nawet siła zmuszał do seksu. Prawdopodobnie jednak jedni i drudzy mają rację co do postrzegania najmłodszego syna Władysława Łokietka.

Bolesław Chrobry

historia pierwszego króla Polski

pochodzenie

Kazimierz Wielki pochodził z rodu Piastów, wielkich założycieli państwa polskiego. Jego ojcem był Władysław Łokietek a matką Jadwiga Bolesławówna. Jadwiga wywodziła się z bogatego rodu którego siedziba mieściła się w Kaliszu. Dziadek Kazimierza Bolesław Pobożny piastował funkcję księcia kaliskiego. Przyszły król Polski był najmłodszym z potomków Łokietka, miał jeszcze dwóch starszych braci (Stefana i Władysława) oraz trzy siostry (Kunegundę, Jadwigę i Elżbietę). Oboje bracia niestety szybko pożegnali się z tym światem. Po niespodziewanej tragedii Kazimierz został jedynym spadkobiercą do zastąpienia na tronie Polski swojego ojca Władysława Łokietka. W roku 1325 zawarł  związek małżeński a jego pierwszą żoną została Aldona, córka Giedymina. Na jedynego dziedzica korony spadł również obowiązek przedłużenia dynastii i wychowania następcy tronu po swojej śmierci. Przyszły król nie czekał z założeniem rodziny do przejęcia tronu. Kierowały nim myśli o braciach którzy umarli bardzo wcześnie. Władysław Łokietek gdy stracił  pozostałych synów zaczął obawiać się o przerwanie królewskiej dynastii rodu piastów.

kontakty z Węgrami

W 1329 roku wyruszył w podróż której celem były Węgry. Tam zatrzymał się w  dworze swej siostry Elżbiety Łokietek która poślubiła na Węgrzech Karola Roberta. Gdy po dwóch latach pobytu u siostry wrócił do ojczyzny, ojciec Władysław Łokietek chcąc przygotować najmłodszego syna do pełnienia obowiązków jakie przejdą na niego wraz z bogactwami rodu uczynił go namiestnikiem króla Polski w Wielkopolsce, Ziemi Sieradzkiej (ziemia rudzka) oraz na Kujawach. 

W 1331 roku odbyła się bitwa pod Płowcami. Wojskom Polski przewodził król Władysław Łokietek, nie zabrał ze sobą syna w obawie przed jego śmiercią. Przemówił do swojego namiestnika Kazimierza by władał na ziemiach które powierzył jego opiece ponieważ nie może go stracić. Krzyżacy zostali sromotnie zmiażdżeni przez króla Polski, chcieli jednak wykorzystać klęskę by osłabła pozycja rody Piastów w Polsce. Zakonnicy krzyżaccy rozpuścili więc plotki jakoby to Kazimierz syn Władysława Łokietka pomimo przewagi w boju uległ panice i uciekł z pola na którym toczyła się krwawa bitwa. Prawdą natomiast jest że ojciec kazał mu pozostać mimo iż Kazimierz Wielki pragnął pomóc ojcu w bitwie martwiąc się również o jego życie.

król Kazimierz po koronacji

Władysław Łokietek zmarł w 1333 roku zostawiając najmłodszego potomka samego przed trudami jakimi jest opieka nad narodem i krajem. Kazimierz ukoronowany został na władcę Polski w katedrze na Wawelu w dniu 25 kwietnia 1333 roku. Nowy władca miał świadomość trudnej sytuacji w jakiej znajdowało się królestwo w momencie gdy obejmował tron. Naród wewnętrznie toczył między sobą spory, nie wiele było wtedy zadowolonych w pełni obywateli. Sytuacja Polski w relacjach z sąsiadującymi państwami również nie była najlepsza. Krzyżacy którzy najeżdżali często na większe miasta i majątki ziemskie, mieli też plany zagrabienia Polski i utworzenia państwa kościelnego w centrum Europy. Od południa narastał konflikt królestwem Czech trwający od wieków. 

Pierwszymi jego dążeniami tuż po objęciu tronu była poprawa relacji z sąsiednimi narodami. Król zabierając się za relacje z sąsiadami zaimponował swoim wielu doradcom których wziął bo sam nie wiele był czasu uczony przeciwnie niż jego starszy brat. Opierając się na opiniach i wypowiedziach swoich doradców czynił starania ku złagodzenia dawnych sporów. Robił wszystko by doprowadzić do pojednania i pokoju z sąsiadami, zwiększając przy tym bezpieczeństwo całej Polski. 

czasy za króla Kazimierza Wielkiego

W roku 1335 odbył się I zjazd w Wyszehradzie. Negocjacje doprowadziły do podpisania rozejmu pokojowego między władcą Polski i Czech. Na mocy której król Kazimierz ma zrzec się i uznać odbite ziemie Śląska i Mazowsza przez Czechów - Polakom za własność czeskiego państwa. J. Luksemburski w zamian udziela gwarancji rezygnacji z korony Królestwa Polskiego. W tym samym roku Kazimierz zwraca słowo królowi Czech co do ziem Mazowsza.

W maju 1339 roku umiera pierwsza żona króla Kazimierza, Aldona. Kolejne pertraktacje pokojowe z Czechami odbyły się w tym samym miejscu w czerwcu '39. Podczas tego zjazdu król Kazimierz zrzeka się praw do ziemi śląska które są pod wasalstwem Jana Luksemburskiego. Ziemie Śląska i Mazowsza miały bowiem duże znaczenie dla obu krajów.

Jeszcze tego samego roku doszło do ważnego wydarzenia. Odbył się sąd papieski w Warszawie który orzekł, zwrócenie przez Krzyżaków ziem Pomorza oraz ziemi Chełmińskiej Polsce. Krzyżacy nie uznali postanowień wydanych przez sąd i nie zamierzali oddawać dobrowolnie ziem zagrabionych Polsce. Papież orzekł zawieszenie wykonania wyroku za zastosowanie się do wydanych orzeczeń sądu. Przypuszcza się że papież dostał ultimatum od zakonu rycerzy krzyża, który oczekiwał że papież nie podejmie więcej działań egzekucyjnych nałożonych przez sąd, w innym wypadku zakon przestanie oddawać datki na kościół (które były gigantyczne.

zobacz też:

2 Thoughts to “Kazimierz Wielki”

  1. […] Skawina otrzymała prawa miejskie na mocy aktu nadania wydanego tego dnia przez króla Kazimierza III Wielkiego. […]

  2. […] niegdyś granicą Królestwa Polskiego,rycerski zamek w Bolesławcu został wybudowany przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV […]

Leave a Comment