Kościół w BaranowieHistorio Newsy Religia Zabytki i miejsca 

Kościół w Baranowie
Kościół w Baranowie

Baranów, wieś gminna leżąca w powiecie kępińskim na południu wielkopolski. Kościół w Baranowie wybudowany został w 1732 roku. Patronami świątyni w stolicy gminnej zostali św. Andrzej Apostoł oraz św. Wawrzyniec

Finansowaniem budowy świątyni parafialnej prawdopodobnie zajęła się fundacja Zofii Stoińskiej, bądź jak podają niektóre źródła fundacja Anny Śleżyńskiej. W XIX wieku w pożarze spłonęła dwuwieżowa fasada kościoła. Odbudowano go w 1823 roku. Restaurowany wielokrotnie między innymi w latach: 1915 (polichromia); 1957 (strop kościoła), a ostatni remont miał miejsce w 1990 roku.

Architektura drewniana

Kościół w Baranowie jest jednonawowy wybudowany w konstrukcji zrębowej, zewnętrznie oszalowanej. Do kościoła od strony południowej przylega kaplica świętego Wojciecha wybudowana w 1869 roku, stworzona z drewna z rozebranego kościoła w Słupi pod Kępnem. Nieopodal świątyni znajduje się zabytkowa dzwonnica zbudowana w końcu XIX wieku. Plebania parafialna pochodzi z roku 1880. 

Dwuspadowy dach nad kościołem pokryto gontami. Wieżyczka kościelna, mniejsza oznaczona jest sygnaturą z roku 1844, wyposażona w barokową latarnię zakończoną cebulastym hełmem.

Wyposażenie

Ołtarz główny jaki posiada kościół w Baranowie pochodzi z epoki późnego baroku, datowany na 1785 rok. Ozdobiony rzeźbami między innymi, świętego Jana Nepomucena oraz nieznanego biskupa. Znajduje się w nim także obraz adoracji Dzieciątka Jezus której powstanie szacowane jest na połowę XVII wieku.

W kościele są oprócz głównego, trzy ołtarze boczne datowane na koniec pierwszej połowy XVII wieku. W jednym znajduje się płaskorzeźba świętej Anny Samotrzeć. W drugim ołtarzu bocznym ustawiono figurki: świętej Zofii, świętego Stanisława Biskupa oraz świętego Wojciecha.

Warta uwagi są także inne bardzo stare części które posiada kościół w Baranowie. Ambona służąca do dziś parafii w Baranowie została stworzona około roku 1640. W środku kościoła na tęczowej belce jest krzyż dookoła którego są barokowe figury Matki Boskiej i świętego Jana Apostoła z drugiej połowy XVII wieku. Chór kościelny znajduje się we wnętrzu postawiony na czterech kolumnach, wyposażony w prospekt organowy z XVIII wieku.

Gmina Baranów - portal gminny
Powiat Kępiński - zabytki architektury sakralnej

 

zobacz też:

Leave a Comment