Kościół w OlszowieHistorio Newsy Religia Zabytki i miejsca 

Kościół w Olszowie

Kościół w Olszowie jest zabytkiem sakralnym architektury drewnianej. Data w której powstała pierwsza świątynia nie jest dokładnie znana. Najdawniejsze informacje na temat parafii bezpowrotnie uległy zniszczeniu w pożarze w którym spłonęła cała plebania ze wszystkimi księgami w XVIII wieku.

« 1 z 7 »

Legendy mówią że osada przeszła na wiarę w Boga i kościół kilka lat po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Dowody na początki wiary które dały podwaliny do budowy kościoła w Olszowie oficjalnie zapisane zostały w 1266 r. Zapisano w dokumentach o tym jak to wioska oddawała "dziesięcinę" biskupowi wrocławskiemu. Kolejna wzmianka w księgach kościoła o Olszowie pochodzi z 1305 r. odnotowano wtedy że dziesięcina wyniosła 50 łanów (tyle co poprzednio) i wymieniona została w "Liber fundationis episkopatus Vratislavewsis".

Pierwotnie w osadzie podłożem na którym stoi dziś kościół w Olszowie była kapliczka która mieszkańcy wznieśli pod koniec XIII w.. W tym właśnie miejscu wykopane zostały fundamenty do budowy kościoła w Olszowie, pierwsze informacje o drewniany kościele w kształcie krzyża zapisano w księgach katolickich w 1553 roku. Pierwszym patronem parafii rzymskokatolickiej i pięknego kościoła w Olszowie był św. Marcin. Oficjalnie konsekracje kościoła w Olszowie przeprowadził w 1623 biskup sufragan wrocławski, Marcin Kolsdorf, Świątynia w Olszowie w dniu 11.07.1659 r. nabyła wspaniałe wyposażenie którego fundatorem był pan Jan Szyszkowski, kaliski sędzia ziemny. Niestety w okresie burzliwych wojen ze szwedami została bardzo zniszczona i ponownie odbudowana została w 1749 r. Kolejną informacją pochodzącą z 1870 roku jest wzmianka o budowie zakrystii przy kościele.

kościół w Olszowie to architektoniczny, drewniany zabytek

Niewątpliwie kościół w Olszowie jest wspaniałym zabytkiem budowy sakralnej. Zbudowany w postaci konstrukcji zrębowej, oszalowanej i jednonawowej. Wnętrze wyposażone jest w kilka drogocennych skarbów m.in w ołtarzu głównym znajduje się tryptyk datowany na 1595 rok. Przedstawia ukrzyżowanie któremu przyglądają się fundatorzy kościoła. Na jednym skrzydle uwieczniono św. Stanisława Biskupa wraz św. Elżbietą. Z drugiej strony malowidła jest Matka Boska Bolesna wraz Jezusem. Górną część tryptyku ozdabia na zwieńczeniu wizerunek Boga Ojca przy którym widać syna Bożego, Jezusa Chrystusa i Matkę Boską, Maryję matkę Jezusa. W dolnej części natomiast w predelli ukazana jest, "Ostatnia Wieczerza" przed ukrzyżowaniem pana Jezusa. Ołtarz boczny wykonany jest w stylu późnorenesansowym. Przedstawia herb Ostoja i litery Mikołaja Szyszkowskiego, podkomorzego Wieluńskiego i pochodzi z ok. 1850 r. Po bokach bocznego ołtarza znajdują się obrazy św. Mikołaja i św. Franciszka ze stygmatami które towarzyszyły mu przez cały żywot.

 

bogate wyposażenie kościoła

Z wyposażenia sakralnego niewątpliwie warto wspomnieć o kilku przedmiotach jakie w posiadaniu miał kościół w Olszowie. Monstrancja rokokowa pochodząca z początku XVIII wieku, oraz o dzwon z 1693 roku którego fundatorem był komendant twierdzy Breda, Ernest Wilhelm v. Sahlisch. Dzwon odlany został przez mistrza sławnego Zygmunta Goetze'go. Niestety nie zachował się do dzisiejszego dnia, dzwon zaginął w trakcie II wojny światowej. Po wojnie wieża kościoła uległa bardzo dużym zniszczeniom. Kościół i wieżę w latach 1982-85 gruntownie wyremontowano. Naprawę świątyni przeprowadzili specjaliści w budowach drewnianych. Byli nimi górale pod nadzorem i kierownictwem pana Jana Migela z Bańskiej Dolnej. Dodatkowo wtedy podjęta została decyzja o rozbudowie. Świątynia po przebudowie została powiększona i rozszerzona o dwa dodatkowe rzędy ławek i dwa wejścia boczne.

Skład parafii na przestrzeni wieków ulegał zmianom. Potwierdzone informację o rozszerzeniu parafii o dołączeniu innych miejscowości pochodzą z dnia 03 kwietnia 1824 roku. Przyłączono wtedy do kościoła w Olszowie wierzących z sąsiednich miejscowości. Parafia zyskała wiernych z miejscowości: Podzamcze, Kuźnicy Skakawskiej, Mirkowa, Teklinowa oraz Świby. Zaraz po I wojnie powstała parafia w Podzamczu. Skład tej parafii tworzyli mieszkańcy z Podzamcza, Kuźnicy, Mirkowa i Teklinowa. Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej została pomniejszona. Do kościoła w Olszowie uczęszczali już wtedy tylko wierni ze wsi Świba oraz Pustkowa Kierzyńskiego. 1 lipca 2000 roku milenijnego stała się samodzielną parafią z rzeszą wiernych z Olszowy.

Niestety wiele informacji zapomnianych utracono bezpowrotnie. Dokumenty, pamiątki i informacje o dziejach kościoła w Olszowie, spłonęły doszczętnie w pożarze plebanii, po której został tylko popiół, gdyż nie było wtedy straży pożarnej.

Wikipedia - Olszowa

zobacz też:

Leave a Comment