Historia Polski Historio Newsy Religia Wielkopolskie Zabytki i miejsca 

Kościół w Taborze

Kościół w Taborze Wielkim

Kościół w Taborze Wielkim który należy do gminy Bralin leżącej na południu województwa wielkopolskiego (przed wojną śląskie). Prace nad budową świątyni wykonano w XIX wieku w latach 1884-85. Projekt budowli opracowali: budowniczy powiatowy z Oleśnicy, pan Souchon; budowniczy z Sycowa, pan Sckiefe i budowniczy z Kępna pan Weber.

Pałac w Sokolnikach - galeria

Trudne dzieje kościoła

Dawniej świątynia należała do ludności wyznania ewangelickiego zreformowanego. Kościół w Taborze służył ewangelikom nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej. Przez okres wojny budowla służyła Niemcom do różnych celów, w każdym razie nie były to odprawiane msze. Po zakończeniu wojny i wyzwoleniu Polski, kościół wszedł w we władanie Gminnej Spółdzielni “SCh”. Spółdzielnia wykorzystywała piękny zabytek sakralny jako, magazyny na zboże, miejsce przesypu zbóż czy miejsce produkcji mąki. 

Kościół męczennikiem XX wieku

Kościół w Taborze Wielkim aż do lat 70-tych niszczony był przez każdego właściciela. Od momentu w którym wybuchła wojna nikt nie zważał na to że budowla jest świątynią Boga dla wiernych ewangelistów. Nikt za bardzo nie czuł że popełnia straszny grzech za który będzie musiał odbyć długą pokutę. Po roku 1970 kościół w Taborze popadał w głęboką ruinę, rozebrana została zniszczona wieża ponieważ groziło jej zawalenie.

Symbol cierpienia

W roku 1979 ostatecznie męki ku rozpadowi kościoła zostały zakończone przez postanowienia władz kościelnych o przejęciu kościoła na rzecz wiernych chrześcijan z regionu. Poświęcenie z uroczystościami oddania do użytku kościoła w Taborze Wielkim odbyło się 15.11.1980 roku. Opiekę i patronat nad świątynią postanowiono ofiarować wstawiennictwu najświętszej panienki. Tak oto katolicy uratowali kościół w Taborze Wielkim. Nad bezpieczeństwem i przyszłością zabytku opiekę sprawuje patronka ,Matka Boska Częstochowska, pod której wstawiennictwem niczego złego dom Boży w Taborze już do tej pory nie doświadczył.l

linki powiązame z Taborem Wielkim.

Tabor Wielki informacje - wikipedia
Prezentacja wystawy "Czeska Droga" - olesnica.org
Tabor Wielki w liczbach - portal Polska W Liczbach
Tabor Wielki szlak turystyczny - "na szlaku"
Tabor Wielki położenie - google maps

zobacz też:

Leave a Comment