Kościół w Turkowach

Kościół w Turkowach

Kościół w Turkowach pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników (powiat kępiński) jest  jednym z najstarszych na obszarze dawnego śląska. Najstarsza informacja która przetrwała do dzisiejszego dnia dotycząca budowli powstała 1 marca 1373 roku. 

Dzieje świątyni w Turkowach

W pierwszej wzmiance zapisano między innymi że ówczesnym proboszczem parafii pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników był ksiądz Ulmanus. Niestety nie jest znane pochodzenie ani żaden wątek z życia tego kapłana.Kolejne wieki skrywają jeszcze tajemnice historii i wydarzeniach które się wtedy wydarzyły. 

Następny oficjalna wzmianka pochodzi z roku 1560. Ludność parafialna zrezygnowała z katolickiego kościoła by budynek służył od tego dnia dla kościoła Luterańskiego. We wiosce i okolicznych zagrodach jednak pozostała większa część wiernych, katolików. Nie chcieli pogodzić się z odebraniem ich świątyni, domu Bożego więc knuli wiele intryg by odzyskać kościół w Turkowach. 

Katolicy walczą o kościół

Przez dziesiątki lat jednak nie potrafili odzyskać swojego miejsca spotkań z Panem. Z upływem lat luteranizm tracił na sile i znaczeniu, co zaowocowało powrotem budowli do pierwotnej wiary. Kościół nie był atakowany zbrojnie. katolicy w Turkowach wiedzieli że nie godzi się zabijać czy ranić bliźniego, nawet innowiercę na ziemi poświęconej, na której odprawiane są liturgię i nabożeństwa.

Przewrotny los nie dał katolikom wiele czasu na modlitwy. Sytuacja zmieniła się w roku 1633, wtedy wiara w Boga kolejny raz utraciła kościół. Tym razem po piętnastu latach, w roku 1648 chrześcijanie odzyskali ponownie kościół w Turkowach, nigdy więcej już go nie stracili. 

Ciekawostki

W połowie XVIII wieku (1742 r) Fryderyk II najechał na śląski podbojem zagrabił jego ziemie, Proboszcz parafii w Turkowach nie potrafił pogodzić się z okupacją całego śląska. Ksiądz proboszcz Szura przy ambonie na każdym kazaniu głosił wszystkim o bezprawnej okupacji i złych intencjach, jak i o złej samej osobie mości Fryderyka II. Jego krzyk został szybko stłumiony a proboszcz trafił do niewoli i dożywotnio został pozbawiony możliwości sprawowania władzy w parafii jako proboszcz.

Kościół dwa razy przechodził remont, przy czym za drugim został nieco rozbudowany i poszerzony. Pierwszy pracę remontowane wykonywane były w roku 1822, wtedy wręcz od nowa zbudowano murowany ceglany kościół w stylu wiejskiego baroku. Druga inwestycja konserwatorska odbyła się w 1913 roku dzięki staraniom księdza proboszcza Nowaka. Dzięki nieustannym staraniom pozyskiwania środków na remont i rąk do wykonywania prac, udało się powiększyć świątynie o niewielki fragment. Został również wtedy otoczony wspaniałym betonowym murem ceglanym. Kościół wyposażony jest w dzwon datowany na 1521 rok.

linki związane z tematem,

Parafia w Turkowach - wikipedia
Strona diecezji kaliskiej - informacje o Turkowach

 • Historia Turkowy

  Historia Turkowy Wioska w województwie wielkopolskim, powiat kępiński, gmina Perzów. Historia Turkowy datowana jest na 09.08.1245 roku. Z tego dnia […]

 • Prehistoria Polski – kultury

  Prehistoria Polski Najstarsze dowody potwierdzające obecność człowieka na terenach Polski datowane są na około 500 000 lat temu. Ślady są najstarszymi zapisami […]

 • Skarb ze Strobina

  skarb brązów ze Strobina Skarb odnaleziono w 1982 roku w małej jamie zakrytej płaskim kamieniem w miejscowości Strobin. Mała miejscowość […]

 • Cmentarzysko kultury łużyckiej Cmentarzysko kultury łużyckiej w Laskach

  Ogromne cmentarzysko kultury łużyckiej w Laskach   We wsi Laski nieopodal Kępna (wielkopolska) w latach 1925 – 1929 odkryto największe w […]