Historia Polski Historio Newsy Wielcy 

Mieszko IMieszko I urodził się w 935 roku jako syn Siemomysła z dynastii Piastów, zmarł 25 maja 992 roku.

Mieszko I, początek…

O młodzieńczych latach nie wiadomo zbyt wiele. Tajemnicze są początki życia w drodze do władzy jaką kroczył pierwszy wódz, Mieszko I. Zachowała się informacja początkowo przekazywana ustnie na ziemiach Polski.

Do dziś krąży legenda o obrządku podczas którego chłopiec wchodzi w wiek męski. Obrządek ten symbolizuje wyjście spod opieki matki a przekazanie opieki nad synem ojcu. W osadzie zbierali się ludzie by uczestniczyć w obrządku ścięcia włosów. Mały Mieszko I od urodzenia był ponoć niewidomy, podczas ścięcia włosów zasłonił dłońmi oczy a gdy włosy spadły na ziemie młody książę odsłonił twarz otworzył oczy i ukazał mu się świat. Legenda mówi o cudzie który ponoć zaważył o dalszych losach księcia. Około roku 960 przejął władze po swoim ojcu Siemomyśle. Odziedziczone ziemie sięgały całego centrum Gniezna, oraz okolicznych ziem uprawowych. Prawdopodobny zasięg całego obszaru w którym władał Mieszko sięgał od środka rzeki Sprewa do Narwi i górnej części Wieprza i także wschodniego Pomorza.

przyczyny i powody przyjęcia chrztu

Pierwszy władca założonego państwa Gnieźnieńskiego wiedział jakie zagrożenia płyną z umiejscowienia jego kraju. Cała zachodnia granica oddzielała jego lud od wielkiego Cesarstwa Rzymskiego, na północy kraju przy ujściu rzeki Odry do Bałtyku, co trochę atakowany był przez świetnych wojowników zaprawionych w bojach lud Wolinian. Z kolei południowa-zachodnia granica dzieliła nas od sojusznika cesarstwa Rzymskiego, księstwa czeskiego które również marzyło o przejęciu ziem władanych przez Mieszka.

Mieszko poznał na zaproszonym zjeździe samego cesarza Ottona I co pozwoliło mu rozszerzyć swoje wpływy i zyskać przychylne spojrzenie potencjalnie najmocniejszego zagrożenia. Pozostawały mu jeszcze mniejsze nacje. Przed przekroczeniem armii czeskiej postanowił zapobiec polityką i mądrością. Książę czeski Bolesław I miał samotną córkę Dobrawę, mimo iż była nieco starsza od Mieszka, władca przyjął Dobrawę na swą żonę. Ślub odbył się w 965 roku.

małżeństwo z Dobrawą

Żona niedoświadczonego ale niezwykle utalentowanego politycznie i strategicznie Mieszka z racji braku męża wiele pomagała ojcu we władaniu and czeskimi ziemiami do których wtedy należała również ziemia krakowska. Dobrawa był wisienką na torcie dla Mieszka I, posiadała odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz wpływy. Wiedza małżonki dla kilkuletniego wodza była niczym książka dla czytelnika. Wódz który zjednoczył plemiona i stworzył podwaliny do kraju potrzebował kogoś kto doradzi mu, spojrzy z innej perspektywy, wyjaśni konsekwencje danego działania. Wszak Mieszko był poganinem jak cała jego ludność w momencie ślubu z Dobrawą. Jednak księżniczka czeska, córka Bolesława I podjęła wiele rozmów z mężem które przekonały Mieszka do porzucenia wiary ojca, dziada, pradziada i dawniejszych Piastów.

Mieszko I przyjął sakrament chrztu w imieniu całego narodu jak i swoim w roku 966. Akt oddania się wierze katolickiej otworzył Mieszkowi kolejne możliwości zdobywania wpływów i zysku dla państwa. Najważniejszym następstwem dla narodu władcy piastowskiego było jeszcze bliższe poznanie Ottona I które niezwykle szybko zmieniło się w przyjaźń władców sąsiednich krajów. Polska zyskała sojusznika nie tylko w cesarzu ale i także w chrześcijańskich Czechach.

jak Mieszko I tworzył armię?

Władca kraju wiślańskiego zarządził wybór najlepszych 3 tysięcy wojowników ze swojego ludu. Wolinianie kroczyli swoim wojskiem by najechać państwo Mieszka, który wiedział o wyprawie ludu z wyspy nad Bałtykiem dlatego postanowił pójść w ich stronę. W roku 967 kampania wojenna Mieszka I zakończyła się rozbiciem armii władcy Wolina Wichmana. Przewaga zwycięstwa potomka Siemomysła była niepodważalna, nazywana wręcz przez niektórych rzezią. Wichman był krewnym Ottona I który wygnał go z cesarstwa. Był bardzo wielkim wojownikiem co pozwoliło mu stać się wodzem Wolinian. Podczas kontrataku Mieszka Wichman w rzezi jaką urządziła armia państwa gnieźnieńskiego poległ. Zginął w bitwie co uznano za wspaniały sukces Mieszka, bo to właśnie Wichman kierował wszystkimi najazdami na państwo stworzone przez piastów. Dzięki tak wspaniałemu kierowaniu narodem Mieszko w procesie chrystianizacji usamodzielnił się zostając zależnym tylko od samego papieża, głowy chrześcijan. Mieszko kontynuował rozwój wiary i nauki o Chrystusie budując w największych grodach świątynie chrześcijańskie. 

W roku 972 na Polski kraj uderzył z nieznanych do tej pory powodów margrabia łużycki Hodo. Armia margrabiego również poniosła wstydliwą klęskę z wojami młodego państwa. Cesarz wystosował żądanie by Mieszko przysłał mu głowę swego syna poległego Bolesława na gwarancję pokoju.

testament władcy

Mniej więcej w roku 991 Mieszko wraz z drugą żoną Odą postanowili zapewnić przetrwanie i jak największe bezpieczeństwo narodowi w wypadku ich śmierci. Swoje nieletnie dzieci, potomków Mieszka oddali wraz z państwem gnieźnieńskim i krainami podległymi pod opiekę samego papieża. Dokument ten przesłany do Watykanu nosi nazwę “Dagome Iudex”, uznawany jest jako pierwszy testament w historii Polski. 

Wielki wódz którym Mieszko stał się za swojego panowania zmarł 25 maja w roku 992. Umierał za pewne szczęśliwy i spełniony ponieważ stworzył kraj i naród zostawiając go w świetnym położeniu względem innych państw. Jego polityka i ruchy taktyczne zbudowały wysoką pozycję kraju Polski w świadomości całej ówczesnej Europy.

zobacz też:

One Thought to “Mieszko I”

  1. […] Chrobry (967 – 1025 r.)  historia życia pierwszego króla Polski . Syn pierwszego władcy Mieszka oraz pierwszej jego żony księżniczki czeskiej Dobrawy. Z racji pochodzenia należał on do rodu […]

Leave a Comment