Rynek kępno - 1939Historia miejscowości Historio Newsy Wielkopolskie Wojsko i konflikty 

1.09.1939 rynek Kępno – II WŚ

Rynek Kępno 01.09.1939 r.


no to wojna! pierwsze wydarzenia, rynek Kępno

Rynek Kępno pierwszego dnia wojny, podczas najazdu armi hitlerowskiej. Niosąc śmierć i strach dla Polaków, a więc niemieckie wojska rozpoczęły najtragiczniejszy okres w dziejach ludzkości, drugą wojnę światową. Hitlerowska rzesza liczyła na błyskawiczne zniszczenie armii Polskiej i szybkie i łatwe zajęcie ziem ówczesnej rzeczpospolitej.


Polacy na granicy zachodniej państwa nie stawili dużego oporu wojskom niemieckim. Armia dość gładko przesuwała się na wschód niszcząc wiele miejscowości i zabytkowych miejsc. Kępno, miasto z którego pochodzi fotografia przed drugą wojną światową było miastem trzech kultur wyznaniowych. Żydzi stanowili 53% społeczeństwa, 46% było katolików reszta mieszkańców byłą wyznania protestanckiego.

Skutki konfliktu globalnego – tragiczna wojna

Po zakończeniu drugiej wojny światowej populacja żydów w Kępnie wynosiła mniej niż 1% społeczeństwa. Hitler skutecznie mordował żydów masowymi morderstwami, wywożeniem do obozów koncentracyjnych w których w mękach skazywani byli na powolną śmierć. Niewielu zdołało ocaleć i znaleźć schronienie przed oprawcom.
rynek kępno
Do dziś nieliczni ludzie wiążą przeszłość swoich przodków z tym miastem którego dziedzictwo i historia zawdzięcza bardzo wiele społeczności żydowskiej.

Kępno to miejscowość z bardzo bogatą historią położona jest na granicy czterech województw (wielkopolski, dolnośląskie, opolskie, łódzkie). Od pierwszych dziejów historii Polski, obszar ten był położony przy zachodniej granicy królestwa Polskiego. Przez co na tych terenach konflikty wojenne były częstsze i bardziej intensywniejsze niż w środkowych częściach kraju. Kępno wielokrotnie zmieniało granice państwa do którego należało. Przechodząc raz w ręce niemieckie by znów zostać wyzwolone przez Polaków walczących o wyzwolenie kraju.

wojna? a co było kiedyś – ciekawostki

W czasach prehistorycznych, na obszarach powiatu kępińskiego zostały odkryte liczne i bogate ślady działalności człowieka nawet sprzed 40 000 lat! W okresie wpływów Rzymskich przez obszar ten prawdopodobnie przebiegał słynny szlak bursztynowy, handlowy który był drogą do morza bałtyckiego. Potwierdza to intensywność występowania monet i skarbów z tego okresu odkrywanych najliczniej przy korytach rzek Prosny, Niesoba i Jamicy (samicy).

zobacz też:

One Thought to “1.09.1939 rynek Kępno – II WŚ”

  1. […] wróciło w granice państwa polskiego 17 stycznia 1920, w wyniku powstania wielkopolskiego. Niemcy wkroczyli do Kępna 1 września 1939. Z relacji świadków wiadomo, że pierwszy samochód zwiadowczy wjechał na rynek […]

Leave a Comment