Stefan Batory - przywódca doskonałyBohaterowie i dowódcy Historia Polski Newsy Wielcy Wielcy Polacy 

Stefan Batory


Stefan Batory

Stefan Batory (ur. 1533 – zm. 1586) pochodził z Węgier, urodzony w rodzinie magnackiej z węgierskiego Siedmiogrodu. Od dzieciństwa jego życie było tragiczne i trudne.

Król PolskiWielki książę

Książę siedmiogrodzki


trudy młodzieńczych lat

Batory urodził się w dostatku w możnej i wpływowej rodzinie. Katarzyna Telegdi była mamą małego magnaty, jego ojciec to senior Stefan Batory który piastował funkcję wojewody w rodzinnym Siedmiogrodzie. Niestety jego czas beztroskiej młodości został szybko zakończony. Stefan został osierocony, nie wiele miał czasu by nauczył go ojciec sztuki władania. Odziedziczył jednak po ojcu talent do polityki i spraw społecznych, potrafił wziąć odpowiedzialność na siebie i sprawy szybko zabrał w swoje ręce. Okazuje się że gdyby zwlekał mógł nie dostać w spadku odziedziczonych w bardzo młodym wieku dóbr ziemskich i potężnego majątku.

Stefan Batory
polityka przyszłego władcy

Stefan Batory zyskał wielu nieszczerych sprzymierzeńców którzy pragnęli ofiarować swoją opiekę… ale nie chłopcu tylko roztoczyć swą opiekę nad jego ogromnymi posiadłościami ziemskimi, nad majątkiem w którego skład w bardzo dużej części były wyroby ze złota i innych szlachetnych kamieni. Stefan Batory junior postanowił działać, by nie stracić bogactw rodu i postawić nad nimi bezpieczną wartę, młody bogacz w sferze polityki zbliżył się by nawiązać współpracę i wzajemną pomoc z rodem Habsburgów.

Już niebawem Stefan dostał zaproszenie od samego cesarza Ferdynanda I Habsburga na ślub jego córki, Katarzyny Habsburżanki z Franciszkiem III Gonzagą. Ucieszony z zaszczytu którego dostąpił przyjął zaproszenie i udał się do Mantui gdzie odbywała się ceremonia w dniu 22 października 1549 roku. Na dworze cesarskim czuł się niczym doświadczony możny, ojciec Stefan Batory senior nie czuł się tak swobodnie jak młodszy z rodu. Na uroczystości spotkał najbardziej wpływowych ludzi z całej Europy. Nowe znajomości umocniły jego pozycję społeczną w kręgach możnowładców. Tutaj także prawdopodobnie usłyszał i nauczył się pierwszych słów w języku włoskim. Następnie udał się do Włoch by podjąć edukację na Uniwersytecie w Padwie. We Włoszech studiował kilka miesięcy.

wymuszone zmiany i ich konsekwencje

Trzeba nadmienić że był osobą niezwykle ambitną nie ograniczającą swoich dążeń do dotarcia do postawionych celów. Kronikarze XVI wieku opisali go jako człowieka dumnego, stanowczego, szczerego, choć nigdy nie krył swoich zamierzeń to jednak w kwestii własnego dobra lojalność wobec przyjaciół nie była dla niego istotna. Na Węgrzech zapanował niepokój przed najazdem Tureckiej armii na kraj. Stefan Batory junior postanowił związać się z narodowym obozem który wspierał Zapolyów, co przyczyniło się do pogorszenia w mocnym stopniu relacji z rodem Habsburgów. 22 października 1556 roku w imieniu szlacheckich rodów Węgierskich przywitał w ojczyźnie powracającą z wyprawy do Polski Izabelę Jagiellonkę. 

Wojska Siedmiogrodu pod dowództwem Batorego 04.03.1562 stoczyły z wojskami cesarskimi krwawą i tragiczną bitwę pod miejscowością Hadad, po której podpisany został pakt o nieagresji. Rozejm pokojowy nie wytrwał jednak długo. Wysłany przez króla Jana II Zygmunta, Zapolya w misję dyplomatyczną do Wiednia jednak nie udało mu się osiągnąć celu wizytacji w stolicy i centrum ówczesnej Europy. Udało mu się jednak to 13 marca 1565 roku. Na spotkaniu w Satmarze wynegocjował wstępne zasady pokoju i podpisał przedwstępny traktat o wzajemnej nieagresji z cesarzem Maksymilianem II Habsburgiem. Niestety bardzo realny stał się znów najazd Turków na Węgry, co spowodowało zmianę działania Zapolyi. Stefan Batory z tego powodu został przez Austriaków internowany w karczmie w stolicy Austrii, Wiedniu. Na Węgry udało mu się powrócić dopiero w roku 1567.

Zapolyia zmarł w roku 1571 przez co władzę w stronnictwie prohabsburskim przejął Kasper Bekiesz. Brat Stefana, Krzysztof Batory podjął się zmiany ówczesnych Węgier gdyż uznał że to jest jedyny dogodny moment ku temu. Potajemnie jednoczył szlachtę węgierską budując coraz to większe poparcie dla sprawy. Nie zajęło mu wiele czasu przekonywanie do swojej racji, szybko bowiem stanął na czele pospolitego ruszenia. Szlachta Węgier powstała otwarcie i zbrojnie przeciw Bekieszowi. 

wartość szlachecka

W swoich działaniach i konsekwentnej polityce Stefan Batory uzyskał poparcie samego sułtana tureckiego Selima II. To właśnie dzięki poparciu tureckiego przywódcy Stefan Batory 25 maja 1571 został wybrany przez sejm Księciem Siedmiogrodu stało się to w Alba Iulia. Jako swojego namiestnika a zarazem następcę mianował Krzysztofa, swojego brata który po tej decyzji przyjął od szlachty siedmiogrodzkiej tzw. przysięgę wierności. W roku 1573 zdołał odbić twierdzę obsadzoną przez liczne wojska Bekiesza. 19 lipca 1575 odniósł do tej pory największy sukces, pokonał posiłkujące wojska habsburskie w bitwie którym dowodził Bekiesz.

przeczytaj też
król STEFAN BATORY na tronie Polski

zobacz też:

One Thought to “Stefan Batory”

  1. […] Polski stanęły oddziały arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga. Po śmierci Stefana Batorego swoją szansę w zdobyciu tronu polski upatrywały sąsiednie mocarstwa w tym […]

Leave a Comment