Archiwum Historia Polski Historio Mapy i legendy Newsy Odkrycia 

Cmentarzysko z czasów B. Chrobrego

Cmentarzysko z czasów Bolesława Chrobrego

Cmentarzysko w Bodzi odkryte zostało przypadkowo. W 2009 roku w trakcie badań zleconych przez GDDKiA w planowanym miejscu przebiegu autostrady natrafiono na niezwykłe cmentarzysko. Wykopaliskami zajął się zespół badaczy pod kierownictwem dr Iwony Sobkowiak-Tabaka.

Na lewym brzegu w pradolinie Wisły, na skraju zabudowań odkryto bardzo bogato wyposażone pochówki. Już w 2007 roku odkryto parę grobów, wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał że jest to miejsce sensacyjnego odkrycia archeologicznego. W świecie naukowym wieść o nekropolii rozeszła się błyskawicznie. Wszyscy naukowcy z fascynacją czekali na informacje z miejsca prowadzonych badań. W świecie archeologów była to ogromna sensacja, do dziś jest to jedno z największych odkryć w Polsce.

Pierwsze ślady – tajemnicze cmentarzysko

Pierwsze odkopane przedmioty zachęcały do poszerzenia badań na większy obszar. Na początku archeolodzy nie mieli świadomości prowadzenia prac na cmentarzu z okresu panowania Bolesława Chrobrego. Cmentarzysko było pokaźnych rozmiarów więc pozyskiwano dodatkowe środki by przebadać całe stanowisko. Zespół archeologów otrzymał duże wsparcie co pozwoliło na dokładne odsłonięcie i udokumentowanie wszystkich pochówków.

Sensacja w skali Europy

Cmentarzysko składało się z kilkudziesięciu grobów komorowych datowanych na koniec X w. do połowy XI wieku. Ciała składane były w drewnianych ogrodzeniach, w kształcie prostokąta ułożonych równolegle w czterech rzędach. Ciała czternastu osób złożono w drewnianych zamykanych trumnach owiniętych tkaninami z metalowymi ozdobami wzmacniającymi. W Polsce jest to najstarszy znany tego typu rodzaj obrzędu pogrzebowego.

Badania naukowców wykazały że cmentarzysko liczyło minimum 14 pochowanych mężczyzn, 21 kobiet i 14 dzieci. Pochowane kobiety średnio żyły od 22 do 35 lat, mężczyźni spoczywający na cmentarzysku żyli około 35 do 55 lat. Porównując z innymi pochówkami z tamtego okresu, pochowani tu mężczyźni byli jak na tamte czasy ponad przeciętnie wysocy. Badania wykazały na niektórych męskich szkieletach liczne rany i urazy, często zagojone, ale też takie które były przyczyną śmierci.

cmentarzysko pełne skarbów 

Na cmentarzysku odnaleziono unikatową liczbę niezwykłych przedmiotów. Bogactwo wyposażenia grobów było tak wielkie że z artefaktów powstałoby wiele niezwykłych kolekcji muzealnych. Ze wszystkich grobów wydobyto około 250 szklanych paciorków. Z badań Instytutu Archeologii PAN wynika że cmentarzysko jest pełne unikatowych przedmiotów. Wiele paciorków pokrytych złotą folią, powiązanych z produkcją warsztatów bizantyjskich, jest na cmentarzysku w Bodzi więcej, niż liczba opublikowanych dotąd z całego obszaru ziem polskich. Występowały też paciorki wykonane z karneolu, kryształu górskiego i srebrne zdobione granulacją. Liczne są też srebrne pierścionki, podczas gdy często notowane na cmentarzyska zachodniosłowiańskich esowate kabłączki skroniowe wystąpiły to stosunkowo nielicznie.

Uwagę niewątpliwie przyciągają elementy uzbrojenia. Wyniki badań sklasikowały elementy uzbrojenia jako elitarne. Odnaleziono tu unikatowe skarby średniowiecza. Jednym z nich jest miecz z inkrustowaną srebrem głowicą rękojeści. A także wyróżnia się niezwykły długi nóż bojowy, typowy dla uzbrojenia skandynawskich wikingów. Uwagę przyciąga też znalezisko czekana w typie znanym wśród ludów koczowniczych. Za niezwykle rzadkie uznać należy też znalezisko brązowej wagi szalkowej. Zebrano dużą liczbę monet ponad 50 sztuk, datowanych na koniec pierwszego tysiąclecia. W dwóch grobach natrafiono na srebrne kaptorgi (pojemniki na relikwie lub amulety) z wyobrażeniem niespotykanym dotąd na tego typu wyrobach w Polsce i Europie. Przedstawiały drapieżnego ptaka, prawdopodobnie orła.

grób wojownika

Znajdowane w grobach elementy uzbrojenia wskazują na wysoki status społeczny pochowanych tam mężczyzn – wojowników, a znaleziska wagi i srebra na dalekosiężne kontakty handlowe lokalnych społeczności. Z pewnością do osób zajmujących wysoką pozycję w hierarchii społecznej należy zaliczyć mężczyznę pochowanego wraz z dwiema młodymi kobietami. Osobnik ten zmarł w wieku 20-30 lat, w skutek urazów odniesionych w walce, o czym świadczą niezagojone ślady cięcia na czaszce i złamanie żuchwy. To właśnie przy nim odnaleziono paradny miecz, srebrną kaptorgę z ptakiem.

« 1 z 14 »

zobacz też:

Leave a Comment