Wincenty Niemojowski herbu Wierusz

Wincenty Niemojowski herbu Wierusz

Urodził się 5 kwietnia 1784 w Słupi, zmarł 1834 w Moskwie. Wincenty Niemojowski z życia był znany jako polski działacz polityczny, krytyk literacki i tłumacz.

Przyszedł na świat w powiecie wieluńskim jako syn Feliksa i Anieli z Walkowskich. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. Nieco później uczył się w szkołach wieluńskich, a od roku 1798 kształcił się u warszawskich pijarów. W latach 1800–1803 studiował prawo na uniwersytetach w Halle, a następnie w Erlangen. Po studiach powrócił do kraju i podjął prace w kaliskim sądownictwie. Niedługo potem (1806) powołany został na członka Izby Administracyjnej Departamentu Kaliskiego Księstwa Warszawskiego.

aktywny patriota

Był przywódcą opozycji sejmowej w roku 1820. Razem z bratem Bonawenturą Niemojowskim próbował przenieść na grunt polski doktrynę liberalizmu. W sejmie przewodził z bratem liberałom; przyjęli postawę legalnej opozycji, czyli starali realizować swe cele, wykorzystując dosłownie interpretowane zasady ustrojowe zapisane w konstytucji. Ugrupowanie, do którego należał w sejmie, nazywano kaliszanami, ponieważ wraz z bratem mieli majątki w województwie kaliskim i reprezentowali ten okręg w sejmie.

W roku 1820 kaliszanie wystąpili podczas obrad sejmowych z protestem przeciw wprowadzeniu cenzury oraz z żądaniem ustanowienia, zgodnie z zapowiedzią cara, sądów przysięgłych. W odpowiedzi car przez 5 lat nie zwoływał sejmu, a gdy w roku 1825 izba zebrała się ponownie, obrady toczyły się bez dostępu publiczności. W czasie powstania listopadowego Niemojowski był członkiem Rządu Narodowego Królestwa Polskiego. Po powstaniu został uwięziony i skazany na karę śmierci, lecz potem wyrok zamieniono mu na katorgę; zmarł w drodze na Syberię.

tajemnicza ciekawostka

Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822. Wygłoszona została przedmowa pod którą jako autor wpisany jest tajemniczy człowiek pod pseudonimem „Obywatel Kaliski”, przypisywane tradycyjnie E. Lubomirskiemu. Autorstwo tego utworu zakwestionowała A. Kowalska, wskazując przy okazji na wymienione w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej nazwisko Wincentego Niemojewskiego jako autora Obrazu. Nie ma zbyt wielu szans by poznać prawdę, ale trzeba mieć nadzieję że historia da si ę odkryć.

 

  • Pałac w Pławniowicach

    Pałac w Pławniowicach Pałac w Pławniowicach które leża na południu kraju a dokładniej w województwie śląskim niedaleko Gliwic. Wzniesiony został […]

  • Ratusz w Kępnie Ratusz w Kępnie


  • Położenie Bralina

    Położenie Bralina Położenie Bralina w na obszarze w jakim powstał przyczyniło się do jego bogatej wielowiekowej historii. Na mapach Polski […]

  • Historia Domasłowa

    Historia Domasłowa – ciekawostki Wieś w wieku XIV. zwana Domaszulawo, potem Domasław by historia Domasłowa pisana jest do dziś. W […]